3. OGVO BİLİM TURNUVASI
NEDİR?

OGVO Bilim Turnuvası ODTÜ GV Ankara Ortaokulu tarafından düzenlenen ve Ankara Okulu, şube okullar ve danışmanlık hizmeti verilen okulların 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir bilim turnuvasıdır.


ÇALIŞMANIN HEDEFLERİ

Bu etkinliğin hedefi öğrencilerin;
• bir bilimsel konu kapsamında yaratıcılıklarını sergilemelerine imkân sağlamak,
• mevcut yeteneklerinin desteklenerek geliştirilmesine ortam hazırlamak,
• bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak,
• herhangi bir konuda özgün ve farklı düşünceler ortaya koymalarına imkan sağlamak,
• özgüvenlerinin gelişmesine katkı sağlamaktır.


KATEGORİLER

• Fotoğraf
• Poster
• Belgesel film
• Oyun sahneleme
• Anlık çözüm


FOTOĞRAF YARIŞMASI

Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılır. Fotoğraflar renkli veya siyah beyaz olabilir. Fotoğrafın orijinalini ve ana temasını bozmayacak şekilde dijital müdahale yapılabilir. Fotoğraflar A3 boyutunda (277*420mm) 5mm kalınlığındaki köpüklü maket kartonuna baskı yaptırılmalıdır. Fotoğraflar dijital ortama JPEG formatında kaydedilmeli ve en az 4MP çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafın TYE’nce belirlenen “Meğer doğrusu buymuş” temasıyla nasıl ilişkili olduğu, hangi bilimsel kavramları içerdiği ve bu kavramlar arasında nasıl bir ilişki bulunduğu en fazla 120 sözcük ile açıklanmalıdır. Öğrenciler yarışmaya sadece bir adet fotoğrafla katılabilir.


POSTER YARIŞMASI

Yarışmaya öğrenciler bireysel olarak katılır. Hazırlanan poster “Meğer doğrusu buymuş” temasına uygun olmalı ve temanın ilişkili olduğu alanlara da değinmelidir. Bir başlık varsa bu başlık çalışmayı iyi yansıtmalıdır. Bilgiler tutarlı ve güncel olmalıdır. Türkçe doğru kullanılmalı, poster doğru yapılandırılmalı, varsa kullanılan kaynaklar listelenmeli, resim ve grafiklerle göze hitap etmelidir. Poster 50cm*70cm ebatlarında, dijital ya da el ürünü olabilir.


BELGESEL FİLM YARIŞMASI

Yarışmaya öğrenciler bireysel ya da en fazla iki kişiden oluşan bir takım ile katılabilir. Belgesel filmde belirlenen “Meğer doğrusu buymuş” temasıyla ilgili bilgi-belge araştırması doğru yapılmalıdır. Özgün bir anlatım dili kullanılmalı, temayla ilişkilendirilen bilimsel içerik doğru şekilde kurgulanmalıdır. Belgesel film görüntü, ses, hikâye, kurgu ve müziklendirme gibi sinema yetkinlikleri açısından da yeterli olmalıdır. Belgesel film en fazla 3 dakika sürmeli ve bir DVD’ye mp4 formatında kaydedilmelidir.


OYUN SAHNELEME YARIŞMASI

Yarışmaya öğrenciler en fazla üç kişiden oluşan bir takım ile katılabilir. Sahnelenen oyunun senaryosu belirlenen “Meğer doğrusu buymuş” temasıyla eşleşmeli, özgün ve bilimsel açıdan doğru olmalıdır. Türkçe doğru ve etkin bir biçimde kullanılmalıdır. Bunlara ek olarak oyunda komedi, dram, vb. unsurların doğru şekilde sahneye taşınması; oyuncuların sahneye hâkim olması ve beden dillerini rollerine uydurması; kostümlerin ve dekorun oyuncularla ve karakterin özellikleri ile uyumlu olması da sağlanmalıdır. Sergilenecek oyun en fazla 3 dakika içinde tamamlanmalıdır. Oyunda kullanılacak dekorun Ankara’ya getirilmesi okulların kendi sorumluğundadır. Ankara okulundan herhangi bir dekor talebinde bulunulmayacaktır.


ANLIK ÇÖZÜM YARIŞMASI

Yarışmaya katılacak ekip 3 öğrenciden oluşmak zorundadır. Yarışmada öğrencilere bir problem durumu ve bu problem durumunu çözmeleri için çeşitli materyaller verilecektir. Yarışmacılar problem durumunu verilen materyalleri kullanarak çözerken belli kurallar da olacaktır. Anlık yarışma sonunda problem durumunu çözmeyi başaran yarışmacılardan en başarılı olan ekip Anlık Çözüm Yarışması Birincisi olacaktır.


FİNAL TURNUVASI

Kendi okullarında birincilik elde eden öğrenciler yarışmak üzere Ankara okulumuza gelirler. Her kategori tekrar değerlendirilerek dereceye girenler belirlenir.


BAŞVURU TARİHLERİ

Fotoğraf Kategorisi son başvuru tarihi: 21 Aralık 2018
Poster Kategorisi son başvuru tarihi: 28 Aralık 2018
Oyun Sahneleme Kategorisi son başvuru tarihi: 15 Mart 2019
Belgesel Film Kategorisi son başvuru tarihi: 22 Şubat 2019


BU SENEKİ TEMAMIZ

“Meğer doğrusu buymuş”