SEMPOZYUM PROGRAMI

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN OKULLARI II. ETKİLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARI SEMPOZYUMU PROGRAMI 16 Nisan 2016


08.30 : Kayıt
09.00 : Açılış
09.30-10.20 : Eş Zamanlı Oturumlar I
10.20-10.40 : Ara
10.40-11.30 : Eş Zamanlı Oturumlar II
11.30-13.00 : Öğle Yemeği
13.00-13.50 : Eş Zamanlı Oturumlar III
13.50-14.10 : Ara
14.10-15.10 : Genel Sunum "Yetenek Lideri Öğretmenler”    Konuşmacı: Zafer ERKOÇ- İstanbul Kültür Üniversitesi
15.20 : Kapanış, sertifikaların dağıtımı


EŞ ZAMANLI OTURUMLAR

ANA SINIFI

1. "Çocuktan Çocuğa: Çocuktan Öğrenmeyi Seçin, Öğretmenliğinizi Zenginleştirin"
Prof. Dr. Belma TUĞRUL

2. "Ana Sınıflarında Oyunla Matematik Öğretimi"
Duygu OCAK - Dilek ERCAN (ODTÜ GVO-Mersin)

3. "Eli ile Okuma ve Yazmaya Hazırlık Serüveni"
Feriha ÜNAL (ODTÜ GVO- Ankara)


SINIF ÖĞRETMENLERİ

1. "Problem mi? Dert değil! Problem Çözme Becerilerinin Kazandırılmasında Uygulama Basamakları"
Evrim SÖZÜAK - Gülin EKER (ODTÜ GVO- Mersin)

2. " Enerji Yaratarak Sınıfta Ustalaşmak"
Zafer ERKOÇ (İstanbul Kültür Üniversitesi)

3. "Metin İncelemesinde Yaratıcı Drama Tekniği Üzerine Çalıştay"
Reyhan DİNÇ- Özlem YILMAZ (ODTÜ GVO- Mersin)


TÜRKÇE

1. "Türkçe Derslerinde Metin Çözümlemeleri- Eğitim Durumları"
Cahit ÖKMEN (ODTÜ GVO Türkçe Koordinatörü)

2. "Yaratıcı Düşün, Yaratıcı Yaz"
Nazlı SAĞLAM (ODTÜ GVO-Ankara)

3. "Türkçe Dersinde Temel Becerilere Yönelik Soru Hazırlama Teknikleri"
M. Ali ÖKSÜZ (ODTÜ GVO-Mersin)


MATEMATİK

1. "Dijitalleşen Dünyada Öğretmen Olmak"
Banu ESKİNAZİ-Zübeyde ÇOPUR (ODTÜ GVO-Ankara)

2. "Matematik Derslerinde Öğrenci Merkezli Etkinlik Örnekleri"
Ebru İSİMBAY-Aykut BARUT (ODTÜ GVO-Mersin)

3. "Uzaktan Eğitim, Harmanlanmış Eğitim ve Tersyüz Edilmiş Sınıf Modelleri için bir Uygulama Örneği:EDPUZZLE”
Arda ERGEZ (ODTÜ GVO-Ankara)


FEN BİLİMLERİ

1. "Fen Öğretiminde Kavramların Önemi"
Mehmet BİLGİÇ (ODTÜ GVO Fen Bilimleri Koordinatörü)

2. "Grafi Tablet ve Akıllı Tahta Kullanarak Video Hazırlama"
Fulda BOL (ODTÜ GVO-Ankara)

3. "Fen Bilimleri Dersinde Üst Düzey Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Ölçme-Değerlendirme Çalışmaları"
Ebru BALOĞLU- Selda TÜRKARSLAN (ODTÜ GVO-Mersin)


İNGİLİZCE

1. "Many Hands Make Light Work"
Sara Katherina OLDS TATLIER-Esra EZİCİ (ODTÜ GVO-Mersin)

2. "Derslerinizde Web Uygulamaları ile Fark Yaratmak İster misiniz?"
Dilek ÖZDOĞAN (ODTÜ GVO-Mersin)

3. "Who Wants a Perfect Classroom? Not me!"
Elena BOLEL (Learning Consultant-PEARSON)


PDR

1. "Bireysel Gereksinimi Olan Öğrenciler İçin Sosyal Kabulü Arttıracak Çalışmalar"
Meral ATEŞOĞLU (ODTÜ GVO)

2. "Güvenli Okul ve Akran Dostluğu"
Arzu ÇEBİ-Huriye ÇİFCİ (ODTÜ GVO-Mersin)

3. "Odak Grup Çalışmaları Uygulama Örneği- Öğretmenlere Yönelik Terapötik Kartlarla Sınav Kaygısı"
Leyla VURAL (ODTÜ GVO-Ankara)